You are currently viewing VGA-terminering

VGA-terminering

Det viktigaste er sjølvsagt at det fungerer, men det er også kjekt at det ser ryddig ut både når utstyret er i bruk og når det står ubrukt. Ein kveil med kablar på golvet er ikkje nokon pynt i noko møterom. Vi kan terminere alle kablar i veggkontakter, enten som påvegg ramme eller i kanal. Tak gjerne kontakt for ei god løysing.

Modell   VGA-terminering