You are currently viewing Kramer VP-211K

Kramer VP-211K

Automatisk VGA-switch med 2 inngangar for bilete og lyd. To utgangar for bilete: 1 gjennomgang og ein utgang som vekslar mellom inngangane. Lyden fylgjer biletet. Kan også styrast manuelt ved montering av ekstern brytar.

Modell   Kramer VP-211K