You are currently viewing Crestron

Crestron

Crestron har anlegg som kan styre lyd, lys, gardiner, lerret, projektorar mm. Med brukarvenlege menyar på ein touch-skjerm, kan eit tastetrykk aktivisere t.d både projektor, lerret og lys på ein gong. Anlegga vert skreddarsydd i kvart einskild tilfelle.

Modell   Crestron
ProdusentCrestron 
Max vekt