You are currently viewing Okayo tolke- og guidesystem
5.0.3

Okayo tolke- og guidesystem

Okayo tolke- og guidesystem kan brukast i ei mengde ulike samlingar, innandørs og utandørs. Systemet brukar frekvensane 863-865 Mhz, der det er mindre problem med forstyrringar enn på lågare frekvensar. Systemet brukar oppladdbare AA-batteri. Fullt oppladda, kan ein bruke eit sett i 8-10 timar. Skulle ein ha gløymt å sette anlegget til ladning, kan ein i ein nødssituasjon bruke vanlege AA-batteri. (Desse må sjølvsagt takast ut før apparata vert sett på ladding igjen). Systemet har 16 kanalar, og ein kan kjøpe så mange sendarar (EJ-7XT) eller mottakarar (EJ-7R) som ein ynskjer.