Smartboard

bilde  

Smarboard er kanskje den interaktive tavla som er best kjend av folk. Tavla er kobla til ein pc, og alt som vert skrive på tavla, kan såleis lagrast på datamaskina. Tavla har tradisjonelt hatt trykkfølsomt belegg utanpå tavla, slik at ein kan skrive på tavla ved hjelp av berre ein finger. Det finst også mykje programvare som kan brukast saman med tavla.


Modell

  Smartboard

Vare

Interaktiv tavle

 
pdf [Smartboard]