Kassett


HD-screen

Duk storleik

Frå 160 x 160 - 244 x 244

Format

1:1/ 4:3/16:10

Type

Kassett

Farge kassett

Kvit

Svart kant

Nei

Bildestorleik

Frå 160 x 160 - 244 x 244


bilde