Kassett


Connect

Duk storleik

Frå 125 x 125 til 240 x 240

Format

1:1 / 4:3/ 16:9

Type

Kassett

Farge kassett

Kvit

Svart kant

Nei

Bildestorleik

150 x 150pdf [Dokumentasjon]
bilde