Kassett


Grandview Cyber

Duk storleik

Frå 152x 152 til 282 x 211

Format

1:1/ 4:3/ 16:10/16:9

Type

Kassett

Farge kassett

Svart kant

Bildestorleik


bilde