Rammespent


Bakgrunnsprojeksjonsduk

Duk storleik

224 x 140 ; 186 x 140

Format

16:10; 4:3

Type

Rammespent

Farge kassett

Svart kant

Bildestorleik

192 x 120; 160 x 120


bilde