Du står her: Tolkesystemer

Lerret

bilde

Vi leverer alt i lerret, enten det skal vere manuelle, motoriserte eller mobile. Bakgrunnsprojeksjon eller vanleg framgrunnsprojeksjon.Les mer

Styringssystem

bilde

Dei fleste apparat kan leverast med eigne fjernkontrollar. Blir det for mange fjernkontrollar og knappar, kan det til slutt gå rundt for dei fleste. Vi leverer enkle og avanserte styringssystem der mange funksjonar blir løyste med eit enkelt tastetrykk. Styringssystema kan også kontrollerast via nettbrett og mobiltelefonar.Kablar, kontakter mm

bilde

Skal du ha eit møterom, skal datamaskiner og andre signalkjelder gjerne koblast saman på ein ryddig og funksjonell måte. Samtidig er det ikkje noko stas å ha lause kablar liggande over golvet. Vi får det ikkje berre til å fungere. Vi koblar det også opp på ein ryddig og oversiktleg måte.Tolkesystem

bilde

Trådlause tolke- og guidesystem er godt egna ved omvisning i bedrifter, tolking i kyrkjer og forsamlingslokale, mm. Systemet er svært fleksibelt, og ein kan kjøpe så mange eller få mottakarar som ein har bruk for. Ein kan også sende med fleire tolkar eller guidar samstundes. Tak gjerne kontakt for meir info.Les mer

Videokonferranse

bilde

Videokonferranse var tidlegare avhengig av kostbart utstyr. I dag kan ein også med hjelp av tilleggsutstyr kobla til datamaskiner få til trygge videokonferansar. Tak gjerne kontakt for meir informasjon.Dokumentkamera

bilde

Har du bruk for å vise eit dokument via ein projektor e.l. så er det eit dokumentkamera som du har bruk for. Vi kan tilby dokumentkamera i mange ulike størrelsar og prisklasser.
Projektor

bilde

Dei fleste har brukt ein projektor i ein eller annan samanheng. Å velge rett projektor er det likevel ikkje mange som kan. Vi hjelper deg å finne rett lysstyrke, størrelse, oppløysing, linsetype osb.
Vi har over 20 års erfaring i bransjen og lar deg gjerne få del i våre kunskapar og erfaringar.Tak og veggfeste

bilde

Vi har tilgang til eit stort utval tak- og veggfeste, både for projektor, TV, høgtalarar mm. Med projektoren fast montert, er det større sjanse for å finne den på plass neste gong du har bruk for den.Projektorheis

bilde

Til tider kan det vere ynskjeleg å fjerne projektoren når den ikkje er i bruk. Det kan ein gjere lett ved hjelp av ein projektorheis. Det er enklare og rimelegare enn ein skulle tru.Signaldistribusjon

bilde

Dersom kabelføring og distribusjonssystem er rett lagt opp, er det ikkje nokon vanske å få ein projektor til å hente signal frå mange ulike kjelder og stader. Det er heller ikkje nokon vanske å få signalet frå ein pc til å verte distribuert til mange ulike projektorar og skjermar.Lyd

bilde

Lyden er ofte ein viktig del av presentasjonen. Likevel er det kanskje den delen som oftast vert gløymt. Enten det skal vere lyd til eit vanleg møterom, eller det er snakk om meir avanserte lydsystem til forsamlingslokale eller kyrkjer, så gir vi gjerne lyd frå oss.Tolkestystemer

bilde

Tolkesystemet er samansett av tre deler
Trådlaus mikrofon m/sendar,
Mottakar og høyrebøyle for mottakar,
ladestasjon for mottakarane.

Ein kan kjøpe så mange eller få mottakarar som ein ynskjer.
Ladestasjonane finst i ulike størrelsar. Ein kan kjøpe ladestasjon for 2, 12 eller 36 mottakarar. Det er imidlertid ikkje noko i vegen for at ein kjøper 15 mottakarar og ladestasjon for 36.
Mottakarane brukar AA-batteri, så dersom de skulle ha gløymt å ladde batteria, kan de sette i standard batteri. Systemet kan sende på 16 ulike frekvensar (kanalar), men desse ligg kanskje litt for tett til at ein kan sende på alle 16 samtidig utan å forstyrre kvar andre.

Der er imidlertid ikkje nokon vanske å sende på 4-5 anlegg parallelt. Før ein startar, må ein velge same kanal på sendar og mottakar. Det skjer ved hjelp av ein brytar på sendar og mottakar. Same apparata kan såleis vekselvis brukast på same frekvens, eller ulike frekvensar, alt etter som ein har ei stor eller fleire små grupper.   [Meir info]