Du står her: Styringssystemer

System

arrow

RC-6iR

arrow

Mini X 108

arrow

Crestron

Crestron

bilde  

Crestron har anlegg som kan styre lyd, lys, gardiner, lerret, projektorar mm. Med brukarvenlege menyar på ein touch-skjerm, kan eit tastetrykk aktivisere t.d både projektor, lerret og lys på ein gong. Anlegga vert skreddarsydd i kvart einskild tilfelle.


Modell

  Crestron

Produsent

Crestron

Max vekt

Lengde

 
pdf [Dokumentasjon]