Du står her: Signaldistrubisjon

Lerret

bilde

Vi leverer alt i lerret, enten det skal vere manuelle, motoriserte eller mobile. Bakgrunnsprojeksjon eller vanleg framgrunnsprojeksjon.Les mer

Styringssystem

bilde

Dei fleste apparat kan leverast med eigne fjernkontrollar. Blir det for mange fjernkontrollar og knappar, kan det til slutt gå rundt for dei fleste. Vi leverer enkle og avanserte styringssystem der mange funksjonar blir løyste med eit enkelt tastetrykk. Styringssystema kan også kontrollerast via nettbrett og mobiltelefonar.Kablar, kontakter mm

bilde

Skal du ha eit møterom, skal datamaskiner og andre signalkjelder gjerne koblast saman på ein ryddig og funksjonell måte. Samtidig er det ikkje noko stas å ha lause kablar liggande over golvet. Vi får det ikkje berre til å fungere. Vi koblar det også opp på ein ryddig og oversiktleg måte.Tolkesystem

bilde

Trådlause tolke- og guidesystem er godt egna ved omvisning i bedrifter, tolking i kyrkjer og forsamlingslokale, mm. Systemet er svært fleksibelt, og ein kan kjøpe så mange eller få mottakarar som ein har bruk for. Ein kan også sende med fleire tolkar eller guidar samstundes. Tak gjerne kontakt for meir info.Les mer

Videokonferranse

bilde

Videokonferranse var tidlegare avhengig av kostbart utstyr. I dag kan ein også med hjelp av tilleggsutstyr kobla til datamaskiner få til trygge videokonferansar. Tak gjerne kontakt for meir informasjon.Dokumentkamera

bilde

Har du bruk for å vise eit dokument via ein projektor e.l. så er det eit dokumentkamera som du har bruk for. Vi kan tilby dokumentkamera i mange ulike størrelsar og prisklasser.
Projektor

bilde

Dei fleste har brukt ein projektor i ein eller annan samanheng. Å velge rett projektor er det likevel ikkje mange som kan. Vi hjelper deg å finne rett lysstyrke, størrelse, oppløysing, linsetype osb.
Vi har over 20 års erfaring i bransjen og lar deg gjerne få del i våre kunskapar og erfaringar.Tak og veggfeste

bilde

Vi har tilgang til eit stort utval tak- og veggfeste, både for projektor, TV, høgtalarar mm. Med projektoren fast montert, er det større sjanse for å finne den på plass neste gong du har bruk for den.Projektorheis

bilde

Til tider kan det vere ynskjeleg å fjerne projektoren når den ikkje er i bruk. Det kan ein gjere lett ved hjelp av ein projektorheis. Det er enklare og rimelegare enn ein skulle tru.Signaldistribusjon

bilde

Dersom kabelføring og distribusjonssystem er rett lagt opp, er det ikkje nokon vanske å få ein projektor til å hente signal frå mange ulike kjelder og stader. Det er heller ikkje nokon vanske å få signalet frå ein pc til å verte distribuert til mange ulike projektorar og skjermar.Lyd

bilde

Lyden er ofte ein viktig del av presentasjonen. Likevel er det kanskje den delen som oftast vert gløymt. Enten det skal vere lyd til eit vanleg møterom, eller det er snakk om meir avanserte lydsystem til forsamlingslokale eller kyrkjer, så gir vi gjerne lyd frå oss.

Signaldistribusjon

bilde

Ved installasjon av projektorar, skjermar, o.l. skal ein ofte sende signal frå ulike signalkjelder, som pc, Bluray -spelar, mm plassert på ulike stader i rommet, til projektorar og skjermar som er plassert rundt om i bygget. For å få dette til å fungere på ein god måte, har ein bruk for ulike kablar og brytarar. Vi veit korleis det skal gjerast og lagar gjerne eit framlegg til løysing.

Ekstern leverandør

Ekstern leverandør kommer her...

[link]Switch 6x1 XGA & Audio

Kramer VP-61XL

bilde

[Meir info]


Switch 6x1 XGA

Kramer VP-61N

bilde

[Meir info]


Switch 2x1 XGA & Audio Auto

Kramer VP-211K

bilde

[Meir info]


VGA-terminering

VGA-terminering

bilde

[Meir info]


Kramer Matriseswitch

Kramer VP 88 ETH

bilde

[Meir info]