Projektor

bilde

Dei fleste har brukt ein projektor i ein eller annan samanheng. Å velge rett projektor er det likevel ikkje mange som kan. Vi hjelper deg å finne rett lysstyrke, størrelse, oppløysing, linsetype osb.
Vi har over 20 års erfaring i bransjen og lar deg gjerne få del i våre kunskapar og erfaringar.Tak og veggfeste

bilde

Vi har tilgang til eit stort utval tak- og veggfeste, både for projektor, TV, høgtalarar mm. Med projektoren fast montert, er det større sjanse for å finne den på plass neste gong du har bruk for den.Signaldistribusjon

bilde

Dersom kabelføring og distribusjonssystem er rett lagt opp, er det ikkje nokon vanske å få ein projektor til å hente signal frå mange ulike kjelder og stader. Det er heller ikkje nokon vanske å få signalet frå ein pc til å verte distribuert til mange ulike projektorar og skjermar.Lyd

bilde

Lyden er ofte ein viktig del av presentasjonen. Likevel er det kanskje den delen som oftast vert gløymt. Enten det skal vere lyd til eit vanleg møterom, eller det er snakk om meir avanserte lydsystem til forsamlingslokale eller kyrkjer, så gir vi gjerne lyd frå oss.
Du står her: Startside

Lerret

bilde

Vi leverer alt i lerret, enten det skal vere manuelle, motoriserte eller mobile. Bakgrunnsprojeksjon eller vanleg framgrunnsprojeksjon. [Les meir]

Styringssystem

bilde

Dei fleste apparat kan leverast med eigne fjernkontrollar. Blir det for mange fjernkontrollar og knappar, kan det til slutt gå rundt for dei fleste. Vi leverer enkle og avanserte styringssystem der mange funksjonar blir løyste med eit enkelt tastetrykk. Styringssystema kan også kontrollerast via nettbrett og mobiltelefonar.

Kablar, kontakter mm

bilde

Skal du ha eit møterom, skal datamaskiner og andre signalkjelder gjerne koblast saman på ein ryddig og funksjonell måte. Samtidig er det ikkje noko stas å ha lause kablar liggande over golvet. Vi får det ikkje berre til å fungere. Vi koblar det også opp på ein ryddig og oversiktleg måte.

Tolkesystem

bilde

Trådlause tolke- og guidesystem er godt egna ved omvisning i bedrifter, tolking i kyrkjer og forsamlingslokale, mm. Systemet er svært fleksibelt, og ein kan kjøpe så mange eller få mottakarar som ein har bruk for. Ein kan også sende med fleire tolkar eller guidar samstundes. Tak gjerne kontakt for meir info. [Les meir]

Videokonferranse

bilde

Videokonferranse var tidlegare avhengig av kostbart utstyr. I dag kan ein også med hjelp av tilleggsutstyr kobla til datamaskiner få til trygge videokonferansar. Tak gjerne kontakt for meir informasjon.

Vi vil gjerne vere din totalleverandør

bilde

Gode løysingar legg grunnlaget for eit godt resultat. Det opnår vi oftast når vi kan utvikle løysinga saman med brukarane. Vi er ein totalleverandør, og vi vil gjere vårt ytterste for at du og di bedrift skal lukkast.
Med nesten 20 år i bransjen, har vi opparbeidd oss både vesentleg kunnskap og erfaring.
Dette vil kome deg som kunde til nytte.
Vi avsluttar dessutan aldri eit oppdrag før vi veit at du er fornøgd.


Interaktiv tavle

bilde

Eit hjelpemiddel som vil bringe inn ein ny dimensjon i møter og undervisning.

Ei interaktiv tavle vil i fyrste omgang fungere som ein kombinasjon av whiteboard og tavle. Grunna elektronikk knytt til tavla, kan du imidlertid lagre det som blir skrive i ei datafil, skrive det ut, eller sende det til møtedeltakarane etter møtet. Tidlegare notatar kan også hentast fram igjen frå datamaskinen via ein projektor.
Det viktigaste er kanskje at møtedeltakarane slepp å notere sjølve, men kan heller engasjere seg i det som foregår i møtet. TestVi hjelper deg å lukkast

bilde

Våre skreddarsydde løysingar vil gjere presentasjonen din både enklare og meir imponerande.
Filosofien vår er enkel: Når kundane våre lukkast, så lukkast vi.
Vi er ikkje interessert i å selge deg berre ein palle med boksar,- men vi vil selge deg ei løysing som du kan ha glede av i mange år.
I tillegg gir vi livslang, gratis brukarstøtte pr. telefon.Interaktive skjermar

bilde

Interaktive skjermar har etter kvart vorte så rimelege at dei no godt kan vurderast som eit alternativ til Interaktive tavler med projektorar. Vi fører fleire ulike merke. Tak gjerne kontakt for meir informasjon.
Gratis brukarstøtte

bilde Vi er ikkje ferdig med leveransen når vi går ut gjennom døra. Vi gir difor kundane våre gratis, livslang brukarstøtte pr telefon. Alle brukarar har såleis lov å ringe oss om dei har brukarvanskar med utstyr som vi har levert. Sjølv om vi på alle måtar ynskjer å leve opp til slagordet vårt, - ein leverandør som bryr seg, - ynskjer vi fyrst og fremst å gjere ein jobb som er så god at de aldri har bruk for å ringe oss.

Lampar

bilde Vi prøver så langt vi kan å halde lager på lampar til dei projektorane som vi har selt mest av. Dette vil korte leveringstida dykkar når lampen ein gong er gåen. Men vi skaffar ikkje berre lampar til våre eigne projektorar, men vi kan stort sett skaffe både orginale og erstatningslampar til dei fleste modellar som er på marknaden.

Montering

bilde Dersom det berre er utstyret vårt de er interessert i, så kan de gjerne stå for montasje sjølv. Med over 20 års erfaring i bransjen, så har vi truleg montert fleire møterom og - salar enn nokon anna leverandør på nordvestlandet. Vi tar gjerne på oss oppdraget å montere alt utstyret som vi leverer, og vi er ikkje ferdige før alt fungerer.

Projektor med 3D visning

bilde Fleire og fleire av projektorane våre kan no brukast til 3D visning saman med aktive 3D-briller. Ein bluray spelar, eit sett 3D briller og ein god projektor er såleis det som skal til for å få ei anna type film-oppleving. Tak gjerne kontakt om du har bruk for hjelp til å sette opp ei 3D visning.


The situation from the replica watches for sale is actually forty millimeters broad as well as 12. 5 millimeters heavy, arriving somewhat scaled-down in most sizing compared to Tudor. Particularly, the actual rolex replica sale steps a complete 50 millimeters lug-to-lug, as the Rolex is actually below this, from forty eight replica watches sale some thing to think about for all those along with scaled-down, or even rolex replica watches arms much more upon which additional lower within the Wearability area. Rolex runs on the Cerachrom bezel about the Submariner. It's a ceramic bezel along with etched, recessed numbers as well as graduations, that have been cartier replica sale along with platinum eagle. The actual ceramic appears wonderful and never just will it appear much better than the actual steel 1 about tag heuer replica sale however can also be incomparably much more scratch-resistant, making certain it'll appear excellent age range in the future.